• English

Tin thị trường

Hoàn thành quy trình tự động hóa hải quan

VTV.vn - Việc thao tác trên hệ thống điện tử đã rút ngắn thời gian làm thủ tục giao nhận hàng từ 5 - 7 lần so với trước đây, giúp giảm chi phí đi lại cho doanh nghiệp.

Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động lấy hàng ra vào cảng biển sẽ chấm dứt khâu thủ công cuối cùng của ngành hải quan và giảm thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng. Đó là nội dung quan trọng được Bộ Tài chính công bố trong buổi lễ chính thức triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển đầu tiên của cả nước.

Việc triển khai hệ thống này sẽ kết nối giữa hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng để trao đổi dữ liệu phục vụ quản lý toàn bộ diễn biến của hàng hóa tại khu vực cảng một cách minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro với hàng xuất nhập khẩu. Đồng thời tránh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị kiểm tra tràn lan đối với hàng hóa trong khu vực giám sát hải quan.

Việc thao tác trên hệ thống điện tử đã rút ngắn thời gian làm thủ tục giao nhận hàng từ 5 đến 7 lần so với trước đây, giúp giảm chi phí đi lại cho doanh nghiệp khi làm thủ tục đưa hàng ra, vào cảng.

Việc triển khai hệ thống này còn giúp ngành hải quan tinh giản được biên chế và hạn chế tình trạng sách nhiễu doanh nghiệp. Đây còn là tiền đề để Tổng cục Hải quan hoàn thiện hệ thống tự động hóa hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu kết nối với cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Nguyễn Trung - Thanh Long (Ban Thời sự VTV)

Đăng ký nhận tin
KienlongBank