• English

Tin thị trường

Hoàn thành mua nhập kho 190.000 tấn gạo dự trữ quốc gia trước thời hạn

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), đến ngày 5/6/2021, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành mua nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng, công khai, minh bạch. Như vậy, so với kế hoạch đề ra các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 10 ngày.

Theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 19/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2021, Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) được giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục DTNN đã quán triệt, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực tổ chức triển khai đầy đủ các quy trình đấu thầu mua gạo, nhập kho đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; thời gian mở thầu vào ngày 5/3/2021; thời gian dự kiến hoàn thành nhập kho trước ngày 15/6/2021.

hoan-thanh-mua-nhap-kho-gao-du-tru-quoc-gia

Đến ngày 22/5/2021, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã hoàn thành nhập kho 10.500 tấn gạo dự trữ quốc gia, đạt 100% kế hoạch Tổng cục giao năm 2021.

Theo đó, toàn bộ 190.000 tấn gạo đã có nhà thầu trúng thầu và thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Kết quả thực hiện đến ngày 5/6/2021, toàn bộ 190.000 tấn gạo đủ tiêu chuẩn chất lượng đã được nhập kho dự trữ quốc gia (sớm hơn dự kiến 10 ngày).

Điển hình trong số các cục DTNN khu vực về đích sớm nhập gạo dự trữ quốc gia có thể kể tới như: Cục DTNN khu vực Hải Hưng; Cục DTNN khu vực Thái Bình; Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ; Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ…

Việc hoàn thành mua gạo nhập kho trước thời hạn là do Tổng cục DTNN đã giao các Cục DTNN khu vực triển khai công tác đấu thầu mua gạo phù hợp với mùa vụ thu hoạch thóc Vụ Đông xuân tại địa bàn Đồng bằng sông Cửu long (tại khu vực Nam Bộ); giá mua phù hợp với giá thị trường lương thực, do vậy mở thầu lần 1, toàn bộ 190.000 tấn gạo có nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng bán gạo cho dự trữ quốc gia.

Một yếu tố thuận lợi khác là năm 2021, Tổng cục DTNN áp dụng đánh giá uy tín nhà thầu đối với mua gạo dự trữ quốc gia đối với tất cả các Cục DTNN khu vực.

Qua đánh giá, chấm điểm uy tín nhà thầu (theo thang điểm cụ thể) bảo đảm công khai, minh bạch trong hồ sơ mời thầu, tạo sự công bằng cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu, tăng tính cạnh tranh giữa các nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia (nhà thầu có uy tín cao hơn thì sẽ được chấm điểm cao hơn và ngược lại)...

Mặt khác, Tổng cục DTNN đã yêu cầu các cục DTNN khu vực tập trung triển khai quyết liệt, lựa chọn các nhà thầu có uy tín, năng lực kinh nghiệm để khi được phê duyệt trúng thầu khẩn trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia bảo đảm số lượng, chất lượng theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao.

Các cục DTNN khu vực đã chủ động, có kế hoạch triển khai với tinh thần trách nhiệm cao từ khâu xây dựng kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, kiểm tra chất lượng gạo trước, trong quá trình nhập kho.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank