• English

Tin thị trường

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo nêu rõ về hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp: Đối với các khóa đào tạo được bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương thì ngân sách trung ương hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Đối với các khóa đào tạo được bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương: Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, nhưng đảm bảo mức hỗ trợ tối thiểu 50%.

Về hỗ trợ đào tạo nghề: Lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 50% chi phí đào tạo nâng cao tay nghề có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng thuộc danh mục nghề trọng điểm quốc gia, nhưng không quá 20 triệu đồng trên một khoá đào tạo và không quá 01 khoá đào tạo trên năm.

Bên cạnh đó hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhưng không quá 01 lần trong năm và có tối thiểu 10 học viên cho 01 lần đào tạo.

Miễn nhiều khoản phí, lệ phí

Dự thảo cũng nêu rõ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí phí công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bên cạnh đó, hỗ trợ miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu khi nộp hồ sơ theo quy định. 

Khánh Linh/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank