• English

Tin thị trường

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 2

Ngày 27/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản yêu cầu các TCTD và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thực hiện ngay việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra.

Theo văn bản này, để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất sau cơn bão, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:

Đối với các TCTD: Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn và căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới để khách hàng tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất; đồng thời thực hiện các biện pháp về xử lý nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH.

Cùng với đó, tăng cường công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất. Kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội báo cáo về NHNN Việt Nam để nắm và tổng hợp chung.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố: Là đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại; chỉ đạo việc tổng hợp số liệu thiệt hại và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (thông qua NHNN Việt Nam và Bộ Tài chính) để thực hiện các bước xử lý nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN của NHNN Việt Nam.

Định kỳ ngày 10 hàng tháng (bắt đầu từ tháng 8/2017), NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo NHNN Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - 25 Lý Thường Kiệt) tiến độ và kết quả triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank