• English

Tin thị trường

Hỗ trợ 70% kinh phí cho nông nghiệp sáng tạo

VTV.vn - Từ 2018, các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở 5 quận, huyện của TP.HCM sẽ được hỗ trợ tối đa 70% kinh phí/mô hình.

Các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 70% kinh phí mỗi mô hình, nhưng không quá 300 triệu đồng/mô hình. 

5 quận, huyện bao gồm: Quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Gò Vấp. Để được hỗ trợ, các mô hình sẽ được nhóm chuyên gia xem xét, đánh giá tính khả thi và triển khai thực tế. Đề án này nằm trong chương trình hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

VTV.VN

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank