• English

Hồ sơ và thủ tục

• Hồ sơ thủ tục: 

 - CMND/CCCD/Hộ chiếu của người giám hộ/đại diện theo pháp luật.

- Giấy khai sinh của chủ tài khoản.

- Giấy tờ chứng minh tư cách giám hộ/đại diện theo pháp luật (nếu người giám hộ/người đại diện theo pháp luật không là bố/mẹ của người được giám hộ/đại diện theo pháp luật).

• Quy định khác: 

- Khách hàng không được rút 01 phần vốn trong quá trình gửi.

- Nếu khách hàng rút tiền trước hạn thì sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.


Tin xem nhiều