• English

Tin thị trường

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ

Theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với UBND cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

ho-ngheo-duoc-ho-tro-xay-nha-moi-den-40-trieu-dong

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank