• English

Tin thị trường

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được ưu đãi thuế phí

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Dự kiến, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Cụ thể, Bộ Tài chính dự kiến miễn lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tài chính đầu tiên (từ ngày 1/1 đến 31/12 năm khởi sự kinh doanh).

Với quy định này, dự kiến số thu ngân sách nhà nước từ lệ phí môn bài giảm khoảng 200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính tính toán miễn lệ phí môn bài có thời hạn với một số trường hợp

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự kiến trình Chính phủ miễn lệ phí môn bài đối với DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu. Hiện cả nước có khoảng hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính cũng muốn miễn lệ phí môn bài đối với các trường phổ thông trung học, trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo (bao gồm cả công lập và ngoài công lập).

Việc miễn lệ phí môn bài 1 năm với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mới thành lập là nhằm cải thiện thứ hạng Khởi sự kinh doanh theo Báo cáo Doing Business.

Bởi theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2019, thủ tục Khởi sự kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 104 trên tổng số 190 nền kinh tế, bao gồm 8 thủ tục thực hiện trong 17 ngày, trong đó có thủ tục nộp lệ phí môn bài (quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP).

Thủ tục này là một bước trong quy trình khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho quy trình khởi sự kinh doanh ở nước ta bị tăng thêm một bước và cộng thêm 2.000.000 đồng lệ phí môn bài. Do đó tổng chi phí khởi sự kinh doanh ở Việt Nam theo ghi nhận của Ngân hàng Thế giới là 3.050.000 đồng.

Để đảm bảo đạt được mục tiêu Nâng xếp hạng chỉ số Khởi sự doanh nghiệp lên 20-25 bậc, năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bỏ quy định “trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí” tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Nếu bỏ quy định này, quy trình khởi sự kinh doanh sẽ được giảm 01 bước với chi phí còn lại là 1.050.000 đồng, do đó sẽ có tác động đáng kể trong việc giúp gia tăng điểm số, thứ hạng đối với chỉ số của Việt Nam.

Theo vietnamnet.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank