• English

Tin thị trường

Hiện đại hóa các cơ quan kho bạc thông qua điện tử hóa

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị để đăng cai tổ chức Hội thảo chuyên đề của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST) năm 2018, tại Việt Nam, vào 2 ngày 28 và 29/3 tới.
 

KBNN cho biết, mục đích của hội thảo là tạo diễn đàn để các tổ chức thành viên trao đổi về hoạt động và nghiệp vụ kho bạc, từ đó rút ra những kinh nghiệm để có thể áp dụng vào công tác cải cách và hiện đại hóa KBNN. Đồng thời, giới thiệu hình ảnh của Việt Nam với các nước thành viên hiệp hội.

Theo đó, chủ đề của hội thảo là “Hiện đại hóa các cơ quan kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa”. Hội thảo sẽ thảo luận các nội dung về hiện đại hóa các cơ quan kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa các nghiệp vụ kho bạc, như: Những lĩnh vực khác nhau mà số hóa có thể được triển khai liên quan đến kế toán - kiểm soát chi - kiểm soát thu; các vấn đề, chiến lược được lựa chọn, lợi ích và các trở ngại trong việc triển khai số hóa; trình bày kinh nghiệm của các nước thành viên và trao đổi thảo luận với các chuyên gia của một số tổ chức quốc tế.

Được biết, AIST được thành lập vào tháng 3/2017 theo đề xuất của Tổng cục Kế toán công (hiện nay là Tổng cục Tài chính công) thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính, Cộng hòa Pháp. AIST là một hội nghề nghiệp mang tính chất quốc tế. Cho đến thời điểm hiện nay, AIST đã có 30 thành viên chính thức.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, KBNN đã gia nhập và là thành viên chính thức của hiệp hội từ năm 2011. Trong các năm qua, KBNN đã tích cực tham gia vào các hoạt động của hiệp hội. Hoạt động của hiệp hội hàng năm chủ yếu gồm một hội nghị thường niên và một hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ kho bạc.

Hội thảo chuyên đề được tổ chức hàng năm là diễn đàn để các cơ quan kho bạc, kế toán công tại các nước thành viên trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động nghiệp vụ kho bạc. Việc tổ chức hội nghị và hội thảo chuyên đề của hiệp hội được luân phiên tổ chức ở các nước thành viên./.

Vân Hà

Đăng ký nhận tin
KienlongBank