• English

Tin thị trường

Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch đưa ra mục tiêu duy trì và tăng cường hợp tác thực chất với các cơ quan hải quan trên thế giới nhằm tạo thuận lợi thương mại và tăng cường kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng cấm và các chất ma túy qua biên giới.


Bên cạnh đó, đảm bảo việc đàm phán, triển khai, thực hiện các cam kết về hội nhập liên quan đến hải quan một cách hiệu quả, đáp ứng mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền kinh tế quốc gia; khẳng định được hình ảnh và thể hiện được vai trò chủ động, tích cực và là thành viên có trách nhiệm trên các diễn đàn hải quan quốc tế, đa phương và khu vực.

Tổng cục Hải quan nhận định, trong thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông tác động đến thương mại quốc tế và các lĩnh vực của đời sống.

Sự phát triển của các hình thức thương mại gắn với vận tải quốc tế, kéo theo tội phạm có tổ chức hoạt động linh hoạt, đa dạng hơn và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, gian lận thuế, vận chuyển buôn bán hàng cấm, vũ khí, ma túy, hàng giả, hàng nhái… Việc thất thu ngân sách vẫn còn nhiều nguy cơ do sự gian lận thuế và trốn thuế…

Chính vì vậy, Kế hoạch nêu rõ phấn đấu đến năm 2020 đưa hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, mang lại lợi ích thực chất và đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan. 

Đặc biệt, mở rộng nâng cấp hệ thống thông quan tự động, áp dụng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về nghiệp vụ và quản lý hải quan. Đồng thời, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với hải quan các nước là đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ lợi ích kinh tế và ngăn chặn, phòng chống các vi phạm về hải quan tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và giao lưu đi lại giữa Việt Nam với các nước. 

Kế hoạch cũng chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hải quan Việt Nam về hợp tác và hội nhập quốc tế trong giai đoạn 2016-2020 gồm: Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác song phương chú trọng đến công tác hợp tác chống buôn lậu; triển khai thực hiện các cam kết quốc tế đa phương liên quan đến quản lý hải quan đặc biệt là hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các nội dung còn chưa được quy định và các giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực nghiệp vụ liên quan đến cơ chế một cửa, quản lý rủi ro, xác định trước và quy định về kiểm tra xuất xứ....; tăng cường đội ngũ công chức làm công tác về hội nhập và hợp tác quốc tế; tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại; xây dựng và quản lý tốt các chương trình/dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Tổng cục Hải quan hy vọng đến năm 2020, hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế được tiến hành một cách chủ động, là nhân tố tích cực cho việc xây dựng một cơ quan hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, có những đóng góp tích cực cho hải quan thế giới về các chuyên đề nghiệp vụ, các sáng kiến hợp tác khu vực.

LP


Đăng ký nhận tin
KienlongBank