• English

Tin thị trường

Hải quan thu ngân sách đạt 188.286 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 29/8, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành ước thực hiện 8 tháng qua đạt 188.286 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán 

Bên cạnh những nỗ lực, số thu của ngành Hải quan vẫn đạt được mức độ tăng so với cùng kỳ là nhờ cộng hưởng của hoạt động XNK tăng, trong đó có các nhóm mặt hàng có thuế suất cao như ô tô, sắt thép…

Để đảm bảo hoàn thành dự toán (285.000 tỷ đồng) và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách (290.000 tỷ đồng), Tổng cục Hải quan đã ban hành chỉ thị điều chỉnh và giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng cục hải quan tỉnh, thành phố; yêu cầu cục trưởng các cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao./.

Ngọc Linh/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank