• English

Tin thị trường

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho 2 đơn vị

 
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 2) cho Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án đủ thủ tục đầu tư và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 của từng dự án; chủ trì kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cần đối ngân sách nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình Việt Nam thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước cho từng dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2017.

Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện giải ngân và báo cáo giải ngân theo quy định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 của các bộ, ngành trung ương.

Chí Kiên/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank