• English

Tin thị trường

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2)

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 3.945,415 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2) cho các Bộ, địa phương theo ngành, lĩnh vực và danh mục dự án.Cụ thể, các bộ, ngành và địa phương được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2) gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải; 11 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 đợt 2 được giao ở trên, quyết định giao cho các Bộ và UBND các tỉnh thành  phố trực thuộc Trung ương danh mục và chi tiết mức vốn của các dự án; đồng thời, chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 đợt 2 được giao, các Bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giao danh mục và mức vốn cụ thể của từng dự án theo quy định cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện; báo cáo kết quả giao, thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 đợt 2 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2018.

Đồng thời, định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương do Bộ, địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Phương Nhi

Báo Chính phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank