• English

GIAO DỊCH NHANH CHÓNG VÀ AN TOÀN

  • Nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao ngay (Spot).
  • SPOT là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo.
  • Phí giao dịch hối đoái.
  • Khách hàng được miễn phí đối với giao dịch giao ngay.
  • Chứng từ trong các giao dịch giao ngay.
  • Cá nhân dùng Việt Nam đồng (VND) để mua ngoại tệ của Kienlongbank thông qua các giao dịch giao ngay phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Tin xem nhiều