• English

Tin thị trường

Giám sát tối cao về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ tổ chức giám sát tối cao đối với chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN, giai đoạn 2011-2016”.

Sáng 12/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 với tỉ lệ 88,8% đại biểu tán thành. Theo Nghị quyết, năm 2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ giám sát các nội dung: Xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; các báo cáo của UBTVQH.

Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN, giai đoạn 2011 - 2016.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác năm 2018 của UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và NSNN năm 2018; Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Ngoài ra, còn có các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… ; Báo cáo tổng hợp của các thành viên Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và những người bị chất vấn khác về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của UBTVQH về chất vấn tại phiên họp.

Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Đối với nội dung giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội”, báo cáo giải trình của UBTVQH cho biết, năm 2013, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao về nội dung “Việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012” và đã ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề nói trên.

Mặt khác, nội dung sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mới được phân bổ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Vì vậy, đề nghị không đưa nội dung giám sát về trái phiếu Chính phủ trong năm 2018 hoặc để lui lại một thời gian./.

H.Y/ Thời báo Tài chính Việt NamĐăng ký nhận tin
KienlongBank