• English

Tin thị trường

Giảm kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên các cơ sở giáo dục

(TBTCO) - Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 sẽ phân bổ giảm kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. 

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn việc giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Tại công văn này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT thực hiện giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 cho các ĐVSNCL trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Theo đó, việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên năm 2018 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018.

Cụ thể, phân bổ giảm kinh phí NSNN hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên gắn với tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ của ĐVSNCL, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16.

Việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên đối với ĐVSNCL thực hiện cơ chế tự chủ căn cứ theo quy định tại các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phân loại đơn vị sự nghiệp.

Đồng thời, giao dự toán chi tiết thành dự toán chi NSNN bảo đảm chi thường xuyên và dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên. Đối với ĐVSNCL chưa thực hiện cơ chế tự chủ thì phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi nhiệm vụ không thường xuyên.

Cũng trong công văn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu sớm hoàn thiện trình Chính phủ ký ban hành nghị định quy định cơ chế tự chủ trong lĩnh vực GD&ĐT để thống nhất thực hiện, trong đó có nội dung giao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT./.

Bùi Tư

Đăng ký nhận tin
KienlongBank