• English

Tin thị trường

Giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập tổ chức tín dụng

Lệ phí cấp phép thành lập ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ được giảm 50% trong thời gian từ ngày 5/5/2020 đến ngày 31/12/2020 theo Thông tư số 33/2020/TT-BTC.

Nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngày 5/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTC (Thông tư 33) quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Hiện lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng được quy định tại Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo Thông tư 33 vừa ban hành, kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 150/2016/TT-BTC.

Trong thời gian Thông tư 33 có hiệu lực, không nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC.

Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng nộp lệ phí, tổ chức thu lệ phí, mức thu, kê khai, nộp lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 150/2016/TT-BTC.

Từ ngày 1/1/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank