• English

Tin thị trường

Giảm 10% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Bộ Tài chính quyết định giảm 10% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong thời gian từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Ngày 11/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

giam-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-san-pham

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định giảm 10% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong thời gian từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự nộp phí như sau:

Một là, từ ngày Thông tư số 18/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Hai là, trong thời gian có hiệu lực của Thông tư số 18/2021/TT-BTC, không nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC .

Ba là, kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo mức thu phí quy định tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Bảng 1: Biểu mức thu phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

giam-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-san-pham-1 

Theo tapchitaichinh.vnĐăng ký nhận tin
KienlongBank