• English

Tin thị trường

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản nông nghiệp mới đạt 20,7% kế hoạch

(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, 4 tháng năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 791,1 tỷ đồng, bằng 20,7% kế hoạch. 

Theo Bộ NN&PTNN, tổng số vốn kế hoạch năm 2017 được giao 4.158,09 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 1.418,89 tỷ đồng, vốn ngoài nước 2.739,2 tỷ đồng.

Với tổng số vốn này, Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 589/BNN-KH ngày 17/01/2017 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và thông báo vốn cho các chủ đầu tư về phân bổ vốn kế hoạch nguồn NSNN năm 2017 để các chủ đầu tư có thể triển khai thực hiện.

Theo đó, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách tập trung 4 tháng năm 2017 ước đạt 791,1 tỷ đồng, bằng 20,7% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 212,7 tỷ đồng; vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 578,4 tỷ đồng.

Cụ thể, kết quả thực hiện của vốn thực hiện dự án (thủy lợi, lâm nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ….) có khối lượng thực hiện ước đạt 767 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch năm; Các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách TW có khối lượng thực hiện ước đạt 24,1 tỷ đồng bằng 12,3% kế hoạch năm, …/.

Phúc Nguyên/ Theo Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank