• English

Tin thị trường

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản lĩnh vực nông nghiệp mới đạt 1,9%

(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 2 tháng đầu năm 2018, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 160,7 tỷ đồng, bằng 1,9% kế hoạch.
 

Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2018, Bộ được giao tổng số vốn kế hoạch là 15.727,5 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 9.955 tỷ đồng, vốn ngoài nước 5.772,3 tỷ đồng.

Với số vốn này, Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 419/BNN - KH ngày 17/01/2018 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và thông báo vốn cho các chủ đầu tư về phân bổ vốn kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 để các chủ đầu tư có thể triển khai thực hiện

Theo đó, 2 tháng đầu năm 2018, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách tập trung ước đạt 160,7 tỷ đồng, bằng 1,9% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 70,6 tỷ đồng; vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 90,1 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.655 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện trong 2 tháng năm 2018 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 64,6 tỷ đồng, bằng 0,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 59,3 tỷ đồng, bằng 0,77% kế hoạch./.

Phúc Nguyên

Đăng ký nhận tin
KienlongBank