• English

Tin thị trường

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản lĩnh vực nông nghiệp đạt 72,7%

(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 10 tháng năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 4.886,4 tỷ đồng, bằng 72,7% kế hoạch.

 

Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2017 Bộ được giao tổng số vốn kế hoạch là 6.724,7 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 2.047,4 tỷ đồng, vốn ngoài nước 4.677,3 tỷ đồng.

Với số vốn này, Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 589/BNN - KH ngày 17/01/2017 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và thông báo vốn cho các chủ đầu tư về phân bổ vốn kế hoạch nguồn NSNN năm 2017 để các chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Theo đó, 10 tháng năm 2017, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách tập trung ước đạt 4.886,4 tỷ đồng, bằng 72,7% kế hoạch, trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 1.501,9 tỷ đồng; vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 3.384,4 tỷ đồng.

Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao là 2.718,4 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện trong 10 tháng năm 2017 của các công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốnTPCP ước đạt 829,8 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch, giải ngân ước đạt 515,7 tỷ đồng, bằng 18,9% kế hoạch.

Khánh Linh/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank