• English

Tin thị trường

Dự kiến miễn, giảm 138.000 tỷ đồng thuế, phí

Tính chung các chính sách miễn giảm thuế thực hiện từ đầu năm 2021 và đang được đề xuất bổ sung thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho DN, người dân trên 138.000 tỷ đồng.

du-kien-mien-giam-138000-ty-dong-thue-phi

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) - Ảnh: VGP.

Ngày 13/8, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quốc Hưng-Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế đã trao đổi về một số nội dung liên quan.

Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Ngay sau khi có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết theo Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 5/8 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp cũng như tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Đến ngày 13/8, Chính phủ đã chính thức có Tờ trình số 289/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết để cho ý kiến và đề nghị thông qua Nghị quyết theo quy trình một phiên họp. Dự thảo Nghị quyết gồm 4 chính sách.

Trước tiên là chính sách tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác như đã áp dụng năm 2020.

Tiếp đến là ba nhóm chính sách lần đầu tiên được cơ quan quản lý đề xuất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam gồm:

- Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế;

- Giảm 30% mức thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 như du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình, thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...;

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (02 năm ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19) đối với DN, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019 va 2020.

Theo dự tính, việc thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Tính chung các chính sách đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các chính sách đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho DN, người dân trên 138.000 tỷ đồng”, đại diện Vụ Chính sách thuế nêu con số tính toán.

Để các chính sách sớm được đi vào cuộc sống, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Quốc Hưng cho biết: hiện Bộ Tài chính đang chủ động xây dựng khung dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết để bảo đảm cho việc triển khai thực hiện sau khi Nghị quyết được thông qua.

“Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chúng tôi xây dựng dự thảo Nghị định bảo đảm hạn chế tối đa thủ tục hành chính, trường hợp nếu có phát sinh thì phải phù hợp với pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế”, ông Nguyễn Quốc Hưng nói.

Theo baochinhphu.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank