• English

Tin Kiên Long

Đồng Tâm Group đạt 126,93 % kế hoạch lợi nhuận 2015

Sáng ngày 25/5/2016, tại trụ sở chính của Công ty (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 93% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.


Kết thúc năm 2015, Đồng Tâm Group đạt doanh thu thuần 1.886 tỷ đồng bằng 94,28% kế hoạch (tăng 6,88% so với năm 2014), lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng bằng 126,93% kế hoạch (tăng 58,09% so với năm 2014). Có thể nói, năm 2015 là năm thứ hai liên tiếp công ty có kết quả sản xuất – kinh doanh khả quan và tốt nhất trong những năm gần đây được báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông.

Thương hiệu Đồng Tâm với bề dày 47 năm có mặt tại thị trường Việt Nam và hơn 20 năm liên tục đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, với hệ thống chi nhánh, showroom, cửa hàng trưng bày & bán sản phẩm, cửa hàng cộng tác, nhà phân phối trải dài khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Lạc quan trước những thách thức và tự tin sẽ nắm bắt tốt cơ hội, từ những nỗ lực hiệu quả năm 2015 và chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty trong những năm qua, những dự án liên doanh liên kết, đầu tư, mở rộng sản xuất phát triển các sản phẩm VLXD mới ..sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty CP Đồng Tâm đã trình và được Đại hội cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình với tỉ lệ rất cao, được 99% cổ đông tán thành, đặc biệt là kế hoạch hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu quan trọng như: Doanh thu thuần đạt 2.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, cổ tức dự chi là 25%.

Với những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2015 và tín hiệu khởi đầu 2016 khá thuận lợi, Công ty Cổ phần Đồng Tâm hứa hẹn nhiều thành công trong thời gian tới.

Phòng Đối ngoại - Truyền thông Đồng Tâm Group

Đăng ký nhận tin
KienlongBank