• English

Tin thị trường

Đơn giản hóa thủ tục hải quan tại cảng biển, cảng hàng không

(Chinhphu.vn) - Thông qua việc áp dụng Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tập trung, thủ tục hải quan sẽ được đơn giản hóa, hài hóa với thủ tục của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không. Đồng thời rút ngắn thời gian, chi phí làm thủ tục của người khai hải quan; tăng cường phòng ngừa buôn lậu.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không (Đề án giám sát cảng). Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án là hệ thống CNTT tập trung của cơ quan hải quan sẽ trao đổi, cập nhật thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi, giúp theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình di chuyển, biến động và tình trạng của hàng hóa từ khi vào đến khi ra khỏi và vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan.

Khi được triển khai, đề án sẽ giúp rút ngắn thời gian, chi phí làm thủ tục của người khai hải quan, đồng thời nâng cao tính tự động hóa của hệ thống CNTT trong việc hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu và đánh giá rủi ro, giám sát và kiểm soát hải quan.

Theo yêu cầu mà Đề án giám sát cảng đề ra, đối với hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo quản lý, giám sát hàng hóa xuyên suốt từ khi phương tiện vận tải nhập cảnh, dỡ hàng từ phương tiện xuống cảng, kho, bãi, làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được di chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc chuyển sang chế độ hải quan khác (gia công, sản xuất xuất khẩu…).

Đối với hàng hóa xuất khẩu, đảm bảo quản lý, giám sát xuyên suốt từ khi được tập kết để xuất khẩu, làm thủ tục xuất khẩu, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải và di chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan để xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai chính thức Đề án giám sát cảng tại hai Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Hà Nội trong năm 2017. Sau đó sẽ triển khai mở rộng tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ.

KL/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank