• English

Tin thị trường

Doanh nghiệp lập mới kinh doanh bất động sản tăng gần 70%

Bình quân mỗi tháng có 10.000 doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp xin "chết" là 6.850 doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 369.600 tỷ đồng. Bình quân một doanh nghiệp lập mới có vốn đăng ký 9,3 tỷ đồng, tăng 30,6%.

Tuy nhiên, nếu tính 11.545 doanh nghiệp quay lại hoạt động thì tổng số doanh nghiệp đăng ký lập mới và quay trở lại hoạt động 4 tháng đầu năm là trên 51.000 doanh nghiệp. 

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực chủ yếu được các doanh nghiệp lựa chọn là ngành nghề kinh doanh khi vừa thành lập, tăng 66% so với cùng kỳ; kế đến là giáo dục - đào tạo tăng 30%, các ngành dịch vụ thương mại tăng 18%... 


Bất động sản là lĩnh vực được doanh nghiệp lựa chọn hoạt động khi đăng ký kinh doanh.

Cơ quan thống kê cũng cho biết, có 4.057 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 4, đưa số doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm lên 27.400, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong số này, hơn 15.900 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để chờ giải thể và hơn 11.490 dừng kinh doanh có thời hạn. 

Tổng cộng, đã có 31.500 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi ngày có 1.050 doanh nghiệp xin "chết". Nhà chức trách cho hay, các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động chủ yếu là Công ty TNHH một thành viên và 2 thành viên. 

Anh Minh
Đăng ký nhận tin
KienlongBank