• English

Tin thị trường

Đoàn NHNN tham dự Hội nghị toàn thể Ngân hàng Thanh toán Quốc tế lần thứ 88

Nhận lời mời của Chủ tịch Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), trong các ngày 23, 24/6, đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 88 của BIS diễn ra tại Basel, Thụy Sĩ.


Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 88 của BIS

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn đã tham dự phiên họp thường niên của Ban Giám đốc điều hành BIS, lắng nghe báo cáo của các uỷ ban, diễn đàn trực thuộc BIS như Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB), Học viện Ổn định Tài chính (FSI) Ủy ban Basel về Thanh tra, giám sát ngân hàng (BCBS), Ủy ban Irving Fisher về Thống kê ngân hàng trung ương (IFC), Ủy ban Hạ tầng thanh toán và thị trường (CPMI), cũng như một số tổ chức độc lập khác như Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO)...

Hội nghị năm nay tập trung phân tích, đánh giá về những nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế và sự ổn định tài chính của các khu vực và thế giới, như xu hướng “bình thường hóa” chính sách tiền tệ trên toàn cầu, vai trò ngày càng quan trọng của NHTW trong ổn định tài chính, sự phát triển của tiền kỹ thuật số trong thanh toán và tác động đối với hệ thống tài chính và các sản phẩm  truyền thống…

Bên cạnh đó, Đoàn đã làm việc với một số vụ cục liên quan của BIS về tăng cường hợp tác trong khuôn khổ BIS, và với một số NHTW thành viên để thảo luận về khả năng đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thành lập năm 1930, BIS là tổ chức quốc tế của các ngân hàng trung ương, cung cấp các dịch vụ NHTW cho các thành viên, đẩy mạnh hợp tác quốc tế giữa các cơ quan quản lý tiền tệ trên thế giới để duy trì ổn định tiền tệ và tài chính thế giới. BIS hiện có 60 thành viên là các ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý tiền tệ các nước. BIS có vai trò quan trọng trong thiết  kế, ban hành những chuẩn mực, thông lệ và nguyên tắc quốc tế trong các lĩnh vực quản lý, thanh tra giám sát ngân hàng, thanh toán, thống kê tiền tệ...

Một số uỷ ban, diễn đàn trực thuộc bao gồm BCBS, IFC, FSB, CMPI. NHNN có quan hệ hợp tác kinh doanh lâu năm với BIS và tham gia Ủy ban Irving Fisher về Thống kê ngân hàng trung ương. NHNN cũng thường xuyên cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo, hội thảo của BIS về các chủ đề liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng trung ương.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank