• English

Tin thị trường

DN vẫn chủ yếu dựa vào vốn ngân hàng

Đó là thông tin được Bộ Tài chính cho biết tại cuộc họp báo chuyên đề “Thị trường trái phiếu năm 2016 và định hướng phát triển trong các năm tiếp theo”, diễn ra ngày 28.2.

Cụ thể, năm 2016 khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (DN) đạt 129.636 tỉ đồng, tăng 203,1% so với năm 2015; trái phiếu chính phủ đạt 281.750 tỉ đồng, tương đương 98,3% kế hoạch phát hành năm với 91% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên (vượt mục tiêu do Quốc hội đề ra là 70% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên).
Lần đầu tiên phát hành thành công trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm cho nhà đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của các nhà đầu tư dài hạn như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tiền gửi, DN bảo hiểm tăng từ mức 23% năm 2015 lên mức 44,6% năm 2016; giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của các ngân hàng thương mại từ mức 77% năm 2015 xuống còn 55,4% năm 2016.
Bộ Tài chính đánh giá, thị trường trái phiếu về cơ bản quy mô còn nhỏ, chỉ chiếm 36,9% GDP; thị trường trái phiếu DN chưa phát triển (đến hết năm 2016 chỉ chiếm 5,27% GDP), các DN vẫn chủ yếu huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng.
 

Anh Vũ

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank