• English

Tin thị trường

DN thành lập mới tăng mạnh cả về lượng và chất

(Chinhphu.vn) - Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 105.125 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số DN và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 11.158 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% về số DN và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một DN đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các DN thành lập mới là gần 90 nghìn người, tăng 40,5%.

Bên cạnh đó, trong tháng, cả nước còn có 1.329 DN quay trở lại hoạt động, giảm 31,7% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 105.125 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số DN và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5%.

Nếu tính cả 1.414,5 nghìn tỷ đồng của hơn 29,5 nghìn lượt DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2017 là hơn 2.436 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 22.765 DN quay trở lại hoạt động, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên gần 128 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 10 tháng là 976,4 nghìn người, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên trong tháng 10 cũng có 4.043 DN tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.550 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.493 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 9%; có 1.058 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 7,7%.

Tính chung số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2017 là 9.794 DN, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong đó có 8.979 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7%.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 52.782 DN, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19.619 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 11,6% và 33.163 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 0,1%.

T. Minh/  Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank