• English

Tin thị trường

Điều hành chính sách tiền tệ bám sát diễn biến thực tế

(Chinhphu.vn) - Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ bám sát diễn biến thực tế, linh hoạt để góp phần bảo đảm kiềm chế lạm phát nhưng vẫn hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển.

Tại buổi họp báo ngày 4/1, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, toàn ngành ngân hàng triển khai thực hiện chính sách tiền tệ (CSTT) và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả trong năm 2016.

Giữ mặt bằng lãi suất ổn định, cơ cấu tín dụng hợp lý

NHNN xác định điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD) và nền kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20% và có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế, tăng trưởng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng.

Các chỉ tiêu tiền tệ tăng đúng định hướng NHNN đề ra từ đầu năm. Đến ngày 29/12/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015. Lạm phát cơ bản được kiểm soát ổn định và cả năm đạt 1,87%, góp phần quan trọng trong việc thực hiện kiểm soát lạm phát CPI cả năm 4,74%, đạt mục tiêu dưới 5% của Quốc hội đề ra. Thanh khoản của hệ thống được bảo đảm và có dư thừa, thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, mặc dù có áp lực tăng, nhưng NHNN đã chỉ đạo các TCTD thực hiện các biện pháp cân đối vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, điều chỉnh tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn giảm dần theo lộ trình, góp phần giảm áp lực lãi suất cho các TCTD.

Mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì từ tháng 4 đã ổn định, đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9/2016, một số TCTD đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn; khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

Chống đô la hoá tích cực, điều tiết thị trường ngoại hối hợp lý

Năm 2016, tỉ giá và thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định trong bối cảnh chịu sức ép từ những biến động khó lường trên thị trường quốc tế.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, từ đầu năm 2016, NHNN thực hiện công bố tỉ giá trung tâm biến động linh hoạt hằng ngày theo sát diễn biến thị trường trong, ngoài nước và phù hợp với mục tiêu CSTT đã giúp hạn chế các cú sốc bên ngoài và giảm tâm lý găm giữ ngoại tệ, hỗ trợ cho sự ổn định của tỉ giá và thị trường ngoại tệ. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, thị trường ngoại tệ trong nước diễn biến ổn định hơn so với mức độ biến động khá lớn của các nước trên thế giới và khu vực.

So với đầu năm, tỉ giá VND/USD tăng khoảng 1,1-1,2%, thanh khoản thị trường tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Tại một số thời điểm, tỉ giá tăng do yếu tố tâm lý bởi biến động trên thị trường quốc tế như sự kiện Brexit, kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Fed tăng lãi suất nhưng đã nhanh chóng ổn định trở lại. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống TCTD mua ròng lượng lớn ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung Dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết, diễn biến tín dụng và cơ cấu tín dụng phù hợp với chỉ tiêu và định hướng điều hành của NHNN. Đến ngày 29/12/2016, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015. Cơ cấu tín dụng diễn biến tích cực theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản chậm lại.

Đáng chú ý, tín dụng VND tăng cao trong khi tín dụng ngoại tệ tăng thấp, phù hợp với chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ. Các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực, người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được hệ thống ngân hàng đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế.

Lãnh đạo NHNN cũng cho biết, thị trường vàng trong nước điều tiết tốt, nguồn vốn bằng vàng đang có xu hướng chuyển thành tiền hoặc các tài sản khác để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Về định hướng điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng năm 2017, Phó Thống đốc NHNN khẳng định NHNN sẽ tiếp tục các giải pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp điều kiện của nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục cho phép TCTD được xem xét, quyết định cho vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu đến hết 31/12/2017. Riêng về các gói tín dụng đặc thù như tín dụng cho nông nghiệp công nghệ, Phó Thống đốc đề nghị cần có sự phối hợp thêm của các đơn vị liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có các tiêu chỉ cụ thể hơn.

”Sẽ có nguồn vốn từ chính các ngân hàng thương mại, tuy nhiên, bây giờ cần có các tiêu chí cụ thể để nguồn vốn đến đúng địa chỉ thật sự”, Phó Thống đốc nói.

Lãnh đạo NHNN cũng nhấn mạnh đến việc phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, công tác quản lý điều hành giá cũng như với các chính sách kinh tế vĩ mô khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung hoàn thiện và phát triển hệ thống thanh toán và dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại gắn liền với bảo đảm an toàn an ninh mạng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; tiếp tục tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 ngay sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.

Phó Thống đốc cũng cho biết, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để chủ động phân tích tình hình, dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ và triển khai đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm thanh khoản hệ thống, ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với các cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, phấn đấu ổn định mặt bằng lãi suất như năm 2016.

Huy Thắng


Đăng ký nhận tin
KienlongBank