• English

Tin thị trường

Đề xuất sớm giao vốn NSNN kế hoạch năm 2017 đợt 2

(TBTCO) - Để cải thiện tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2017 đợt 2 cho các bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính đã có báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 4 tháng năm 2017, trong đó báo cáo cụ thể về kế hoạch và tình hình triển khai phân bổ vốn kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương. 

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, về phân bổ kế hoạch, số vốn còn lại Quốc hội chưa phân bổ là 3.600 tỷ đồng (trong nước 600 tỷ đồng, ngoài nước 3.000 tỷ đồng).

Trong tổng số vốn NSNN được Quốc hội phân bổ (303.550 tỷ đồng), Thủ tướng Chính phủ mới giao cho các dự án đúng quy định là 288.470,9 tỷ đồng, tương đương 95%. Số vốn chưa đủ điều kiện giao chi tiết kế hoạch của các bộ, ngành địa phương vẫn còn rất lớn 15.080 tỷ đồng, chiếm 4,2% tổng kế hoạch năm 2017, chủ yếu là vốn nước ngoài, trong đó các bộ là 4.031,7 tỷ đồng, các địa phương là 11.047,4 tỷ đồng.

Đến nay kế hoạch vốn đầu tư nguồn TPCP vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch năm 2017.

Về kế họach vốn NSNN đợt 2, Bộ KH&ĐT đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2) với số vốn là 12.579,7 tỷ đồng, còn lại 2.126,8 tỷ đồng của các dự án chưa phân bổ đúng quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay kế hoạch vốn NSNN đợt 2 vẫn chưa giao cho các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, về thời gian phân bổ kế hoạch, hết thời hạn phân bổ theo quy định (trước ngày 25/1/2017) Bộ Tài chính mới nhận được 30/44 văn bản phân bổ chi tiết của các bộ, ngành phân bổ chậm, thậm chí Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 22/3/2017 mới có văn bản phân bổ.

Để cải thiện tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2017 (đợt 2) cho các bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện.

Đối với số vốn còn lại chưa phân bổ theo báo cáo của Bộ KH&ĐT tại văn bản số 1850/TTr-BKHĐT ngày 10/3/2017 (2.499,375 tỷ đồng), Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ không giao vốn cho các dự án không đủ điều kiện, đồng thời thu hồi hết số vốn không đủ điều kiện để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước.

Đối với vốn TPCP, đề nghị Bộ KH&ĐT khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền giao vốn cho các dự án để sớm thực hiện/.

Phúc Nguyên/ Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank