• English

Tin thị trường

Đề xuất mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng phục vụ in, đúc tiền

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu in tiền của NHNN, NHNN có chủ trương mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền không chỉ có đơn vị là doanh nghiệp trực thuộc NHNN. Do vậy, dự thảo Thông tư sửa đổi đối tượng chỉ định nhập khẩu là “cơ sở in, đúc tiền” để đảm bảo căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 9 về căn cứ và thủ tục nhập khẩu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-NHNN, NHNN cấp Giấy ủy nhiệm từng lần cho Nhà máy in tiền Quốc gia để tổ chức tiếp nhận từng lô hàng nhập khẩu (trong cùng một hợp đồng). Tuy nhiên việc cấp Giấy ủy nhiệm từng lần ảnh hưởng đến tiến độ làm thủ tục hải quan, dẫn đến gia tăng chi phí lưu kho, lưu bãi…

Từ những lý do trên, Cục Phát hành và Kho quỹ đề xuất sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-NHNN theo hướng NHNN xác nhận việc tiếp nhận hàng đặc biệt cho doanh nghiệp theo từng Hợp đồng nhập khẩu và bổ sung trường hợp tiếp nhận lô hàng nhập khẩu được cho, tặng thông qua Biên bản làm việc, Thư mời trao đổi, hợp tác hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam (Khoản 3 Điều 9 dự thảo Thông tư) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tổ chức tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu.

Khánh Linh/ Báo Chính Phủ


Đăng ký nhận tin
KienlongBank