• English

Tin thị trường

Đề xuất miễn thuế TNDN 2 năm cho cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung

Các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung có thể được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Bộ Tài chính cho biết, theo Luật số 04/2017/QH14 thì cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong một thời hạn nhất định, tuy nhiên chưa có quy định rõ mức miễn, giảm thuế.

Bộ Tài chính cho rằng, việc bổ sung ưu đãi cho các đối tượng này sẽ góp phần thúc đẩy nhà đầu tư tạo cơ sở hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạt động, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và hỗ trợ những dịch vụ thiết yếu ban đầu trong quá trình mới thành lập.

Mặt khác, để đảm bảo đơn giản về chính sách ưu đãi (không tạo thêm một mức ưu đãi mới), Bộ Tài chính đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật nội dung miễn, giảm thuế cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung thành lập theo quy định của Luật hỗ trợ DNNVV.

Mức miễn, giảm thuế Bộ Tài chính đề xuất bằng với mức miễn, giảm thuế đang áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo, không ưu đãi về thuế suất).

Khoản 5, khoản 6 và khoản 8 Điều 3 Luật số 04/2017/QH14 quy định:

Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở kỹ thuật) là cơ sở cung cấp các thiết bị dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết kế, thử nghiệm, đo lường, phân tích, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa, vật liệu.

Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập.

Khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi là khu làm việc chung) là khu vực cung cấp không gian làm việc tập trung, không gian trưng bày sản phẩm, cung cấp các tiện ích để hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo”.

 

Theo Thanh Tâm/ NDH

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank