• English

Tin thị trường

Đề xuất miễn thuế nhập khẩu một số loại hàng hóa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa như hàng nhập khẩu để thực hiện dự án điện; linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.


Ảnh minh hoạ

Tại dự thảo thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã có những đề xuất nêu trên.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ toàn bộ 3 thông tư, gồm: Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 về không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 quy định miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu để thực hiện dự án điện; Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Trước đó, ngày 6/7/2018, Bộ Tài chính có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với 3 trường hợp nêu trên.

Ngày 23/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2018./. 

Minh Anh

Thời báo Tài chính Việt Nam

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank