• English

Tin thị trường

Đề xuất gói hỗ trợ mới về thuế, phí khoảng 24.000 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quyết định gói hỗ trợ mới về thuế, phí khoảng 24.000 tỷ đồng.

de-xuat-ho-tro-moi-ve-thue-phi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Ảnh: QH

Tại phiên họp chiều ngày 25/7/2021, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, đề cập tại phiên họp.

Thông tin về tình hình ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, thu ngân sách đạt 58,2%, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt, thu từ sản xuất kinh doanh tăng 52%, trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 17,8%, thu từ khu vực FDI tăng 19,9%. 

Cùng với thu ngân sách, công tác điều hành chi ngân sách hiệu quả, quản lý và cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã phát hành trái phiếu chính phủ với thời hạn 12 năm, lãi suất chỉ 2,26%. Cùng với đó, thị trường chứng khoán, bảo hiểm cũng được quản lý hiệu quả phát triển ổn định.

Đứng trước vấn đề đại dịch, trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm sát sao chỉ đạo nhiều giải pháp linh hoạt.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành các quy định giãn, giảm, hoàn thuế với 147.300 tỷ đồng; miễn giảm 30 loại phí, lệ phí; ban hành 17 nghị định, 50 thông tư, đặc biệt là Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gian hạn thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp và một số nghị định mở đường cho sự phát triển nguồn lực như: Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về quỹ phát triển, tự chủ; Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19...

Chính phủ đã đưa ra gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP là 26 nghìn tỷ đồng. Chính phủ đã xây dụng Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 và đến nay đã huy động gần 8.300 tỷ đồng; ngân sách đã chi cho việc mua vắc xin là 8.187 tỷ đồng; xuất cấp kịp thời vật tư, lương thực dự trữ quốc gia cho công tác phòng chống dịch.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao nghiên cứu gói hỗ trợ mới về thuế, phí. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quyết định gói này khoảng 24.000 tỷ đồng.

Thời gian tới, để thực hiện chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thực hiện chủ trương giảm 10% chi thường xuyên, giảm 50% chi hội họp, công tác phí, công tác nước ngoài... Đồng thời, nâng cao hiệu quả về đầu tư công kể cả các dự án ODA, cắt giảm những dự án không hiệu quả; quản lý tốt thị trường chứng khoán, bảo hiểm; kết hợp điều hành chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ hợp lý.

Liên quan đến vấn đề cổ phần hoá được đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin, 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 03 doanh nghiệp, thoái vốn tại 9 doanh nghiệp với giá trị 286,6 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, chủ trương sẽ cổ phần hoá những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, những doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, là "con gà đẻ trứng vàng" thì tiếp tục phát triển. Do đó, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ cho 4 ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank được tăng vốn điều lệ để tăng sức mạnh của doanh nghiệp nhà nước, hoạt động có hiệu quả, tạo "quả đấm thép" hỗ trợ cho các ngành khác phát triển.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phê duyệt phương án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về định giá, đất đai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả công tác cổ phần hoá, thoái vốn.

Về mua sắm vật tư y tế, thiết bị phòng chống dịch, Bộ trưởng cho biết, Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ đã quy định, được mua sắm vật tư y tế theo hình thức chỉ định thầu trong điều kiện khẩn cấp. Đồng thời, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về định giá và mua vật tư theo đúng Nghị định. Về phía Bộ Tài chính, hiện nay Bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn các địa phương và Bộ Y tế mua sắm một cách kịp thời để phòng chống dịch hiệu quả.

Trước ý kiến đại biểu Quốc hội nêu về tự chủ tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định đã phân loại cụ thể các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định rõ về nguồn tài chính, chi thường xuyên, sử dụng các quỹ... 

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank