• English

Tin thị trường

Đề xuất gia hạn xử lý cổ phần vượt giới hạn trong ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại điều 55 luật Các tổ chức tín dụng (TCTD).


Dự thảo thông tư này hướng dẫn thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một TCTD và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một TCTD khác, tạo cơ sở pháp lý góp phần ngăn ngừa, hạn chế sở hữu chéo, minh bạch hóa nguồn vốn góp của cổ đông của TCTD và người có liên quan của cổ đông đó.

Theo đó, chậm nhất trước ngày 30.6.2019 (Thông tư 06 quy định đến ngày 31.12.2015), TCTD và người có liên quan của cổ đông sở hữu phần vượt giới hạn lập kế hoạch khắc phục đảm bảo tuân thủ quy định.

Báo Thanh niên


Đăng ký nhận tin
KienlongBank