• English

Tin thị trường

Đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động mất việc do Covid-19

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa thành lập tổ công tác nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến việc làm, đời sống của CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn.

Tổ do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm tổ trưởng, có nhiệm vụ thu thập thông tin, dữ liệu về đời sống, việc làm của CNVC-LĐ thông qua khảo sát online, phỏng vấn trực tuyến bằng các ứng dụng trên thiết bị di động, phát phiếu điều tra xã hội học, các báo cáo của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các nguồn thứ cấp khác.

Trên cơ sở nghiên cứu, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ đề xuất chính sách hỗ trợ lao động

Căn cứ kết quả khảo sát, tổ sẽ đưa ra hệ thống các kiến nghị, trong đó tập trung đối với người lao động (NLĐ) là chính sách về bảo đảm, duy trì, chuyển đổi việc làm; tiền lương và các chế độ khi NLĐ phải nghỉ việc để cách ly hoặc thiếu, mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn; chế độ đối với NLĐ tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp bất khả kháng... Tổ còn có trách nhiệm đề xuất chính quyền các cấp có chính sách hỗ trợ một phần tiền lương, thu nhập của NLĐ trong thời gian dịch bệnh; áp dụng chế độ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với NLĐ không làm việc trong thời gian thực hiện cách ly; tính thời gian đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với NLĐ trong thời gian dịch bệnh...

Ngoài ra, tổ cũng sẽ đi sâu phân tích, đánh giá các mô hình, cách làm hay của cơ sở trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, từ đó giúp rút ra bài học, nhân rộng đối với các cấp Công đoàn trong đối phó với dịch bệnh, khủng hoảng trong thời gian tới.

Theo nld.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank