• English

Tin thị trường

Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong phối hợp thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc đẩy mạnh thanh toán điện tử trong phối hợp thu nộp và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cụ thể, triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ, NHNN đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (ngân hàng) và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) thực hiện tốt các công việc:

Đối với các ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác với BHXH Việt Nam về thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN: Tiếp tục chú trọng và tăng cường phối hợp với BHXH Việt Nam để cung ứng đa đạng các dịch vụ thanh toán điện tử đối với việc thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên cơ sở điều kiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cho phép, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán và tuân thủ các quy định hiện hành; 

Chủ động và phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình nghiệp vụ, thủ tục thanh toán để có thể khai thác cơ sở dữ liệu sẵn có (sổ BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử,…) nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho việc thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được nhanh chóng, thông suốt và an toàn;

Chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra các điều kiện về hạ tầng, chương trình phần mềm phục vụ thanh toán điện tử đối với khoản thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan để kiểm soát, đối chiếu các giao dịch phát sinh theo đúng quy định; 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH hướng dẫn và phổ biến đầy đủ, kịp thời cho khách hàng hiểu về dịch vụ thanh toán nói chung và thanh toán điện tử đối với khoản thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; thiết lập bộ phận hỗ trợ khách hàng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc, sai sót (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Đối với các ngân hàng chưa ký thỏa thuận hợp tác với BHXH Việt Nam về thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN: Chủ động tiếp cận để ký thỏa thuận hợp tác với BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; Nghiên cứu giải pháp về công nghệ, quy trình nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu thanh toán các dịch vụ thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký thỏa thuận hợp tác với BHXH Việt Nam; Thực hiện các lệnh thanh toán về thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho khách hàng một cách kịp thời, chính xác và an toàn theo đúng quy định.

Đối với NAPAS: Thường xuyên kiểm tra hạ tầng kỹ thuật của hệ thống chuyển mạch thẻ ngân hàng, đảm bảo các giao dịch thanh toán thẻ qua hệ thống chuyển mạch đối với việc thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, thông suốt và an toàn; Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để có giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế và giảm thiểu thời gian xử lý tra soát, điều chỉnh sai sót đối với các giao dịch thanh toán thẻ trong thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; Tích cực phối hợp với các ngân hàng trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thanh toán điện tử an toàn, hiệu quả phục vụ cho hoạt động thanh toán nói chung và việc thu nộp, chi trả BHXH, BHYT, BHTN nói riêng.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank