• English

Tin thị trường

Đẩy mạnh hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

VTV.vn - Sáng 22/11, cơ quan phát triển quốc tế Desjardins phối hợp với Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam chính thức khởi động dự án Đẩy mạnh hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Với nguồn vốn 17,7 triệu đôla Canada (CAD), mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo mô hình hợp tác xã nhằm nâng cao khả năng hội nhập, cũng như hiệu quả hoạt động trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa.

Các hoạt động của dự án đều hướng tới nâng cao năng lực cho 75 quỹ tín dụng nhân dân ở 14 tỉnh, thành; giúp Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cải thiện vai trò hỗ trợ, giám sát và định hướng quản lý chiến lược cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân; đồng thời cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các nhóm dân cư nông thôn và nông nghiệp, từ đó có thể duy trì tính bền vững và khả năng cạnh tranh của các quỹ tín dụng nhân dân.
Ban thời sự VTV

Đăng ký nhận tin
KienlongBank