• English

Tin thị trường

Đầu tư ra nước ngoài đạt 458,8 triệu USD trong 11 tháng

Australia là là quốc gia hấp dẫn nhà đầu tư Việt Nam nhất, với 141,3 triệu USD, chiếm 30,8% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Australia là là quốc gia hấp dẫn nhà đầu tư Việt Nam nhất, với 141,3 triệu USD

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong trong 11 tháng năm nay, Việt Nam đã có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn của phía Việt Nam là 353,8 triệu USD.

Đồng thời, đã có 29 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 105 triệu USD.

Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng năm 2019 đạt 458,8 triệu USD.

Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 118,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 25,8% tổng vốn đầu tư; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai, đạt 65,6 triệu USD, chiếm 14,3% và hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 60 triệu USD, chiếm 13,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản 59,3 triệu USD, chiếm 12,9%.

Điểm đáng chú ý là trong 31 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, thì Australia là nước dẫn đầu với 141,3 triệu USD, chiếm 30,8%. Tiếp đến là Hoa Kỳ 93,4 triệu USD, chiếm 20,4%. Tây Ban Nha 59,8 triệu USD, chiếm 13%; Campuchia 50,7 triệu USD, chiếm 11,1%; Singapore 48 triệu USD, chiếm 10,5%.

Theo vietnamfinance.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank