• English

Tin thị trường

Đăng ký thành lập doanh nghiệp mất phí 100.000 đồng/lần

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (DN), lệ phí đăng ký DN.

 

Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 215/2016/TT-BTC về các đối tượng được miễn phí, lệ phí. Theo đó, các đối tượng được miễn phí, lệ phí là DN bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký DN và phí công bố nội dung đăng ký DN.

Đăng ký giải thể DN, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN.

DN thực hiện đăng ký DN qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký DN. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin DN lần đầu.

Ngoài ra, thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung điểm a mục 1 và đ mục 2 Biểu phí, lệ phí đăng ký DN ban hành kèm theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí đăng ký DN

 

 

a

Đăng ký thành lập DN, thay đổi nội dung đăng ký DN, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký DN

Đồng/lần

100.000

b

Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN

Đồng/hồ sơ

50.000

2

Phí cung cấp thông tin DN

 

 

đ

Cung cấp thông tin DN theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

Đồng/tháng

4.500.000

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2018./.

Mai Đan/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank