• English

Tin Kiên Long

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 11 - 12/6/2018, tại Hà Nội, 437 đại biểu đại diện cho trên 16 vạn đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng đã tham dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 
Đại hội vinh dự đón tiếp đ/c Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội; đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN; đ/c Cù Thị Hậu - Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đ/c Đặng Ngọc Tùng - Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đ/c nguyên Phó Chủ tịch TLĐ; đại diện các cơ quan Trung ương và Hà Nội; đại diện các Công đoàn Ngành. Về phía ngành Ngân hàng có đ/c Lê Minh Hưng - Uỷ viên TW Đảng, Thống đốc NHNN; đ/c Cao Sỹ Kiêm -  Nguyên Thống đốc NHNN; đ/c Lê Đức Thúy - Nguyên Thống đốc NHNN; đ/c Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN; đ/c Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN; đ/c Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN; đ/c Nguyễn Thị  Hồng – Phó Thống đốc NHNN; các đ/c nguyên Phó Thống đốc NHNN; các đồng chí Lãnh đạo Vụ, Cục, các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc NHNN Chi nhánh các tỉnh,TP; các đồng chí Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các Ngân hàng NHTM, Ngân hàng CSXH, BHTG, Ngân hàng Hợp tác xã.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đ/c Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, cán bộ đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng với sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đồng thời kế thừa, phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đi trước, Ban Chấp hành CĐNHVN đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ của Đại hội V CĐNHVN, nhiệm vụ chính trị của Ngành để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đặt ra và đã đạt được những kết quả to lớn. Nội dung hình thức hoạt động Công đoàn đã phong phú, đa dạng, tổ chức công đoàn không ngừng phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, thực sự là người đại diện, tin cậy của đoàn viên và người lao động, là cầu nối giữa Đảng, chuyên môn và người lao động. Hoạt động Công đoàn và phong trào  CNVCLĐ đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành từng năm và từng giai đoạn.
Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả tình hình CNVCLĐ và các hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành CĐNHVN khóa V và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2018 - 2023; tham gia Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động việt Nam và tham gia vào sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nhấn mạnh: 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của CĐNHVN đã đạt được nhiều thành tích thiết thực, hiệu quả, Công đoàn đã làm tốt chức năng tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, tổ chức công đoàn; nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được CĐNHVN đã tạo tiếng vang, có sức lan tỏa lớn trong Ngành. Đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn tại các đơn vị tham gia vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, giúp cho người lao động tại các đơn vị hiểu, chia sẻ với chủ trương của Nhà nước; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động... Công đoàn cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân quân hải đảo...
Thống đốc nhấn mạnh, nhiệm vụ của toàn ngành Ngân hàng trong năm 2018 và một số năm tới chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Thực hiện nhiệm vụ trên, CĐNHVN cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đề ra, đồng thời đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng mà Đảng, Nhà nước giao cho. Như tiếp tục, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên, người lao động; quan tâm nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên người lao động; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp; tham gia thực hiện tốt quy chế dân ở cơ sở; tổ chức các phong trào hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả; tập trung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động công đoàn thiết thực hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo cán bộ công đoàn, đảm bảo tinh, gọn đáp ứng yêu cầu đặt ra. Với tỷ lệ nữ chiếm trên 50%, vì vậy đề nghị các cấp công đoàn quan tâm đến hoạt động về giới, công tác chăm lo quyền lợi cho lao động nữ và chăm sóc trẻ em để đoàn viên, lao động yên tâm công tác... 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Bùi Văn Cường, UV TW Đảng, Chủ tịch TLĐLĐVN đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của CĐNHVN trong nhiệm kỳ VI. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự tạo điều kiện và phối hợp của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ NH...
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý các cấp CĐNHVN cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; thực hiện văn hóa cơ quan, công sở và đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp; Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên kịp thời những trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình CĐ cơ sở; tạo sự đổi mới và động lực thực sự trong phong trào; Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tài sản, cơ sở vật chất của tổ chức CĐ. Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, nữ công, đối ngoại của CĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Tại đại hội, đ/c Bùi Văn Cường đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng CĐNHVN Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2017.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI gồm 51 đồng chí. Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên BCS Đảng, Phó Thống đốc NHNN được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐNHVN. Các đ/c Nguyễn Văn Tân, đ/c Trần Hồng Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch CĐNHVN. Đại hội cũng đã bầu 09 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII.

Dịp này, Đại hội cũng đã bầu ra 09 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII, trong đó Kienlongbank vinh dự có anh Nguyễn Hoàng An – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kienlongbank tham dự.

PV

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam


Đăng ký nhận tin
KienlongBank