• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

Thời hạn vay: 

+ Tối đa 120 tháng nếu TSBĐ là BĐS.

+ Tối đa 84 tháng nếu TSBĐ là chính xe mua hoặc là xe ô tô khác xe mua.

Loại tiền vay: VND.

Mức cho vay: 

+ Tối đa 60% giá trị xe: TSBĐ là xe mua đã qua sử dụng 

+ Tối đa 80% giá trị xe: TSBĐ là xe mới 100%.

+ Tối đa 100% giá trị xe: TSBĐ là BĐS. 

Lãi suất: Theo quy định KienlongBank từng thời kỳ

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Phương thức thu nợ: linh hoat

Phí dịch vụ tín dụng: Xem biểu phí.

Tiện ích:

+ Thủ tục vay vốn đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.


Tin xem nhiều