• English

Đặc tính - Tiện ích

Đặc tính:

+ Nhận bằng tài khoản mở tại KienlongBank. 

+ Loại tiền nhận: VND, USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, SGD.

+ Không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển về. 

+ Không nộp thuế thu nhập. 

+ Không hạn chế số tiền nhận chuyển về.

Tiện ích:

+ Tự động báo Có vào tài khoản của khách hàng

+ Nhận tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào của KienlongBank trên toàn lãnh thổ Việt Nam

+ Chuyển tiền về Việt Nam nhanh chóng và an toàn.