• English

Đặc điểm

  • Trước những trở ngại về sức khỏe, có được một nguồn tài chính vững chắc sẽ vô cùng cần thiết để bạn hoàn toàn an tâm chăm lo cho sức khỏe.

  • Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: Từ 18 đến 55 tuổi

  • Thời hạn hợp đồng: Tính từ ngày hiệu lực hợp đồng cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp chấp dứt hợp đồng bảo hiểm

  • Đóng phí bảo hiểm: 20 năm kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng

     


Tin xem nhiều