• English

Tin thị trường

Đã xử lý được 45.000 tỉ đồng nợ xấu

Về xử lý nợ xấu, tính đến hết tháng 7.2017, hệ thống ngân hàng ước tính xử lý khoảng 45.000 tỉ đồng.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đến cuối tháng 9.2017, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%), tập trung chủ yếu tại một số ngân hàng có năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu.

Về xử lý nợ xấu, tính đến hết tháng 7.2017, hệ thống ngân hàng ước tính xử lý khoảng 45.000 tỉ đồng. Trong đó nợ xấu thu hồi từ khách hàng chiếm khoảng 33,6%, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu ước khoảng 26,3% và bán nợ cho VAMC khoảng 31,7%...

Ước tính đến cuối tháng 9, số dư dự phòng rủi ro tín dụng khoảng 110.000 tỉ đồng, tăng khoảng 22% so với cuối năm 2016.

Bên cạnh đó, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng nhận định tình hình lợi nhuận của hệ thống tổ chức tín dụng khả quan với lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 47.000 tỉ đồng, tăng 39% so cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ.

M.Phương/ Theo Báo Thanh Niên

Đăng ký nhận tin
KienlongBank