• English

Tin thị trường

Đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng cho người lao động

Bộ LĐTB&XH cho biết, tính đến 15h ngày 18/8, cả nước đã có trên 1,5 triệu lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà với kinh phí hơn 1.094 tỷ đồng (đạt 16,58% so với dự kiến)...

da-giai-ngan-hon-1000-ty-cho-nguoi-lao-dong

Cả nước đã có 1,5 triệu lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Cụ thể theo Bộ LĐTB&XH, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg), tính đến 15h ngày 18/8/2022 đã có 60/63 tỉnh (03 tỉnh ko có đối tượng: Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng) có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ, kết quả thực hiện như sau: Số hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được: 91.179 doanh nghiệp với 3.988.560 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.837 tỷ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ: 45.798 doanh nghiệp, 2.860.384 lao động với kinh phí hơn 1.962 tỷ đồng. (60 tỉnh, thành phố đã có Quyết định phê duyệt)

Số hồ sơ đã được giải ngân 25.923 doanh nghiệp với 1.587.543 lao động, hơn 1.094 tỷ đồng (đạt 16,58% so với dự kiến) (60 tỉnh, thành phố đã giải ngân).

Theo Bộ LĐTB&XH đối với việc hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, số hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được: 72.834 doanh nghiệp với 3.712.386 lao động với kinh phí hơn 2.501 tỷ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt là 36.578 doanh nghiệp với 2.683.949 lao động với kinh phí hơn 1.758,5 tỷ đồng (70,3 % kinh phí đề nghị đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt). Số hồ sơ đã được giải ngân là 21.421 doanh nghiệp với 1.512.220 lao động, kinh phí hơn 1.002 tỷ đồng.

Đối với việc hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, số hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được là 18.345 người sử dụng lao động với 276.174 lao động, kinh phí hơn 336,22 tỷ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 9.220 người sử dụng lao động với 176.435 lao động, kinh phí hơn 203,5 tỷ đồng (60,53 % kinh phí đề nghị đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt). Số hồ sơ đã được giải ngân là 4.502 doanh nghiệp với 75.323 lao động, kinh phí là hơn 92 tỷ đồng.

Theo daidoanket.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank