• English

Công văn số 98/NHKL ngày 10/02/2023 của Tổng Giám đốc công bố thông tin Quyết định số 152/QĐ-NHNN ngày 02/02/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long

Công văn số 98/NHKL ngày 10/02/2023 của Tổng Giám đốc công bố thông tin Quyết định số 152/QĐ-NHNN ngày 02/02/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Xem tại đây.