• English

Công văn số 1211/NHKL ngày 12/7/2023 của Tổng Giám đốc về việc công bố thông tin Ngân hàng TMCP Kiên Long ký hợp đồng lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023

Công văn số 1211/NHKL ngày 12/7/2023 của Tổng Giám đốc về việc công bố thông tin Ngân hàng TMCP Kiên Long ký hợp đồng lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023. Xem tại đây.