• English

Công bố thông tin Thông báo số 1460/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Kienlongbank.

Công bố thông tin Thông báo số 1460/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Kienlongbank. Xem tại đây