• English

Tin thị trường

Công bố quyết định tổ chức và nhân sự Ngân hàng Nhà nước

(ĐTCK) Ngày 21/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định tổ chức và nhân sự Vụ Truyền thông NHNN.

Theo Quyết định số 1016, Vụ Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngành ngân hàng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của NHNN.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cũng công bố Quyết định số 1185 của Thống đốc NHNN về việc điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy Sen - Phó Trưởng Ban Truyền thông, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN. Thời gian giữ chức vụ của bà Lê Thị Thúy Sen là 5 năm kể từ ngày ký.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Thống đốc Lê Minh Hưng chúc mừng Vụ Truyền thông được thành lập, đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác truyền thông đối với ngành Ngân hàng.

Thống đốc khẳng định: “Công tác truyền thông được xác định là một trong bốn trụ cột để điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng”.

Thống đốc Lê Minh Hưng đề nghị, thời gian tới, tập thể Vụ Truyền thông tập trung triển khai làm tốt một số nhiệm vụ: Bám sát nhiệm vụ của ngành nói chung và của NHNN nói riêng, Vụ Truyền thông chủ động tổ chức triển khai nhanh nhạy các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHNN trong công tác truyền thông; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch truyền thông một cách cụ thể, nhạy bén; Tổng hợp thông tin từ báo chí, dư luận và các nguồn thông tin khác liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Vụ cũng kịp thời báo cáo, tham mưu cho Thống đốc các biện pháp xử lý; Gắn kết với đầu mối truyền thông của các TCTD xử lý các sự cố về thông tin ảnh hưởng đến an toàn hoạt động ngân hàng; Xây dựng và tổng kết các bài học kinh nghiệm về xử lý khủng hoảng truyền thông; Chú trọng và nâng cao công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức của Vụ Truyền thông nắm bắt được các nghiệp vụ của NHTW; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động an sinh xã hội của ngành ngân hàng, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng và ý nghĩa.

Ngoài ra, Vụ Truyền thông cần phối hợp với các TCTD, các tổ chức đoàn thể trong ngành ngân hàng tổ chức các sự kiện có hoạt động truyền thông và an sinh xã hội, qua đó để toàn xã hội và mỗi cá nhân thấy được trách nhiệm đối với cộng đồng.

Nhuệ Mẫn/ Đầu tư Chứng khoán

Đăng ký nhận tin
KienlongBank